gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Cwestiynau Cyffredin

A fydd y ddeddf newydd yn effeithio arnaf i?

Bydd, bydd pob tenant cymdeithasol (Y Cyngor a Chymdeithasau Tai) yn gweld rhai newidiadau:

  • o ran y ffordd y darperir contractau
  • o ran y ffordd y gwneir gwaith cynnal a chadw ar eu cartrefi
  • o ran y ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda'u landlordiaid

Bydd angen i'r landlord:

  • gydymffurfio â'r ddeddf newydd
  • gwneud y diweddariadau angenrheidiol i'w heiddo a'u gwaith papur