gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Cwestiynau Cyffredin

Pa newidiadau fydd yn digwydd?

  • O dan y ddeddf newydd, byddwch yn cael eich galw'n Ddeiliad Contract (nid tenant).
  • Byddwch yn derbyn Contract Meddiannaeth (yr enw blaenorol ar hwn oedd cytundeb tenantiaeth).
  • Bydd y ddeddf newydd yn golygu ei fod yn haws rhentu, ac yn cynnig mwy o ddiogelwch.