gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Cwestiynau Cyffredin

A fydd hyn yn costio arian i mi neu'n effeithio ar fy rhent?

Na fydd; does dim effaith ar eich rhent, ac ni fydd yn golygu mwy o gost ichi.