Toglo gwelededd dewislen symudol

Datblygiadau wedi'u cwblhau

Rhestrir yma ddatblygiadau tai fforddiadwy a gwblhawyd yn ddiweddar.

Clos Caebitra, Sarn, Y Drenewydd

Datblygiad cymysg o fyngalos a thai a adeiladwyd i safon Passivhaus, yn cynnwys y canlynol:

4 byngalo 2 lofft

2 tŷ 2 lofft

1 tŷ 3 llofft

Gwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Eiddo Preswyl y Flwyddyn 2022 Canmoliaeth Uchel - Tai cymdeithasol Passivhaus i Gyngor Sir Powys

Sarn1
 
Sarn2
 
Sarn3

Cyfeirnod y ddelwedd: PaveAways Ltd

 

Maes Maendu, Aberhonddu

Datblygiad cymysg o fflatiau a thai carbon isel sy'n cynnwys y canlynol:

12 fflat 1 llofft heb lifft

14 tŷ 2 lofft

3 tŷ 3 llofft

3 tŷ 4 llofft

Maesmaendu 1
 
Maesmaendu 2
 
Maesmaendu 3

Cyfeirnod y ddelwedd: Pentan Architects

 

Llanigon

Cynllun Pecyn yn darparu

7 cartref fforddiadwy newydd

Mae Cyngor Sir Powys wedi prynu saith cartref newydd ar rent cymdeithasol yn Llanigon. Datblygwyd y cynllun fel rhan o'r opsiwn Pecyn newydd gyda datblygwr, er mwyn cynyddu nifer y cartrefi cymdeithasol fforddiadwy, diogel y gallwn eu cynnig i bobl ym Mhowys.

Mae cynllun Llanigon yn cynnwys:

3 fflat un llofft

3 fflat dwy lofft

1 tŷ dwy lofft

Llanigon 1
 
Llanigon 2

 

Dan y Castell, Cleirwy

Datblygiad cymysg, a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys byngalos, tai a fflatiau a adeiladwyd i safonau Passivhaus/carbon isel, sy'n cynnwys y canlynol:

1 byngalo 2 lofft

2 fyngalo 1 llofft

4 o fflatiau 1 llofft heb lifft

4 tŷ 2 lofft

2 dŷ 4 llofft

Dan Y Castell 1
 
Dan Y Castell 2
 
Dan y Castell 3

 

Y Lawnt,Y Lôn Gefn, Y Drenewydd

Datblygiad tri llawr, wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru, sy'n cynnwys 26 o fflatiau un llofft sy'n defnyddio ynni'n effeithlon.

Bowling Green Y Lawnt

 

Clos Yr Hen Ysgol, Ffordd y Gorn, Llanidloes

Datblygiad cymysg, a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys byngalos a thai:

8 byngalo 2 lofft

4 tŷ 2 lofft

2 tŷ dormer 3 llofft

6 tŷ 3 llofft

2 dŷ 4 llofft

Llanidloes aerial view
 
Llanidloes houses 2