Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Datblygiadau Cymeradwy yn y Dyfodol

Approved Future Developments

Mae'r Tîm Datblygu Tai yn diweddaru'r dudalen we hon o bryd i'w gilydd gyda datblygiadau preswyl y disgwylir iddynt ddechrau yn y dyfodol agos. Wrth i'r prosiectau fynd rhagddynt, bydd mwy o fanylion a dyluniadau ar gael.

Os ydych chi'n gontractwr ac â diddordeb mewn gweithio gyda'r cyngor ar ddatblygu adeiladau newydd yn y dyfodol gw rhagor o wybodaeth am gaffael gan lywodraeth leol.

 

Trawscoed, Llandrinio

Datblygiad preswyl cymysg o gartrefi sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, gradd A, sy'n cynnwys y canlynol:

6 fflat un llofft

4 fflat 2 lofft

5 byngalo 2 lofft

1 byngalo 3 llofft hygyrch i gadeiriau olwyn

4 tŷ 2 lofft

4 tŷ 3 llofft

Dyddiad cychwyn targed: I'w gadarnhau

 

Ael Y Bryn/ Pen Y Bryn, Ystradgynlais

Datblygiad newydd yn cynnwys fflatiau llawr gwaelod a llawr cyntaf, gan ddarparu cyfanswm o 16 eiddo un ystafell wely a fydd â Thystysgrif Perfformiad Ynni cyfradd A.

 

Y Trallwng - Gungrog (yn amodol ar gymeradwyaeth)

Datblygiad newydd yn cynnwys cyfanswm o 16 eiddo un i ddwy ystafell wely a fydd â Thystysgrif Perfformiad Ynni gradd A.

Byngalo 4 x 2 lofft

Byngalo 12 x 1 lofft

 

Llanfyllin

Datblygiad yn cynnwys fflatiau cerdded i fyny, byngalos a thai yn darparu cyfanswm o tua 14-16 uned a fydd yn Thystysgrif Perfformiad Ynni gradd A.

 

Llanrhaedr-ym-Mochnant

Datblygiad preswyl cymysg a fydd â gradd A EPC neu AECB cyfatebol, yn cynnwys:

2 tŷ 3 llofft

6 tŷ 2 llofft

6 tŷ 1 llofft

Byngalo 4 x 1 lofft