Toglo gwelededd dewislen symudol

Datblygiadau yn y dyfodol - yn amodol ar gymeradwyaeth

Mae'r Tîm Datblygu Tai yn diweddaru'r dudalen we hon o bryd i'w gilydd gyda datblygiadau preswyl y disgwylir iddynt ddechrau yn y dyfodol agos. Wrth i'r prosiectau fynd rhagddynt, bydd mwy o fanylion a dyluniadau ar gael.

Trawscoed, Llandrinio

Datblygiad preswyl cymysg o gartrefi sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, gradd A, sy'n cynnwys y canlynol:

6 fflat un llofft

4 fflat 2 lofft

5 byngalo 2 lofft

1 byngalo 3 llofft hygyrch i gadeiriau olwyn

4 tŷ 2 lofft

4 tŷ 3 llofft

Dyddiad cychwyn targed: I'w gadarnhau

 

Tŷ Robert Owen, Park Lane, Y Drenewydd

Datblygiad sy'n cynnwys fflatiau heb lifft, ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf, yn darparu cyfanswm o 32 eiddo un llofft a fydd â sgôr EPC A.

Dyddiad cychwyn targed: I'w gadarnhau

 

Robert Owen House 2
 

Ael Y Bryn/ Pen Y Bryn, Ystradgynlais

Datblygiad newydd yn cynnwys fflatiau llawr gwaelod a llawr cyntaf, gan ddarparu cyfanswm o 16 eiddo un ystafell wely a fydd â Thystysgrif Perfformiad Ynni cyfradd A.