gwelededd ddewislen symudol Toggle

Creu canolfan amlasiantaeth ym Mharc Menter Aberhonddu

UK Government Levelling Up logo
Levelling up logo CYM
Prynu uned swyddfa ym Mharc Menter Aberhonddu ar gyfer creu canolfan amlasiantaeth - Tŷ Brycheiniog - yw un o'r prosiectau o dan y pecyn hwn.

Bydd yr hyb yn dod â sefydliadau o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector ynghyd mewn amgylchedd gweithio hyblyg.

Os yn llwyddiannus, byddai hyn yn rhyddhau tir ac adeiladau y mae taer angen amdanynt yng nghanol y dref a allai gynorthwyo ag ailddatblygu ac adfywio economaidd mewn ardal ddatblygu gyfyngedig.