Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Creu canolfan amlasiantaeth ym Mharc Menter Aberhonddu

UK Government Levelling Up logo
Levelling up logo CYM
Prynu uned swyddfa ym Mharc Menter Aberhonddu ar gyfer creu canolfan amlasiantaeth - Tŷ Brycheiniog - yw un o'r prosiectau o dan y pecyn hwn.

Bydd yr hyb yn dod â sefydliadau o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector ynghyd mewn amgylchedd gweithio hyblyg.

Os yn llwyddiannus, byddai hyn yn rhyddhau tir ac adeiladau y mae taer angen amdanynt yng nghanol y dref a allai gynorthwyo ag ailddatblygu ac adfywio economaidd mewn ardal ddatblygu gyfyngedig.