Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Tai Fforddiadwy Llandrindod

UK Government Levelling Up logo
Levelling up logo CYM
Mae bron i £7 miliwn wedi ei sicrhau ar gyfer tri phrosiect o dan becyn Buddsoddi Canol Trefi Brycheiniog a Sir Faesyfed.

Un o'r prosiectau o dan y pecyn hwn yw i brynu safle tir llwyd segur yn Llandrindod ar gyfer cynllun tai fforddiadwy.

Mae'n ofynnol prynu safle tir llwyd ger yr Autopalace yn Llandrindod er mwyn datblygu safle ar gyfer darparu tai fforddiadwy o ansawdd da, sy'n ynni-effeithlon, a hynny er mwyn diwallu'r angen am dai sydd yn yr ardal gan wella'r amgylchedd lleol,yr economi, a chynaliadwyedd y gymuned.