gwelededd ddewislen symudol Toggle

Diweddariadau am y Cynllun Corfforaethol

Er mwyn deall sut ydym ni'n gwneud cynnydd yn erbyn y Cynllun; mae dogfen sicrwydd gennym sy'n ffordd gyson a chytunedig o wirio ein bod ni'n gwneud y pethau y dywedon ni y byddem yn eu gwneud

Mae Cerdyn Sgorio Corfforaethol gennym, sy'n manylu'r cynnydd yn erbyn ein nodau.

Hunan-asesiad Corfforaethol Blynyddol

Bob blwyddyn, mae'n rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru bellach gyhoeddi adroddiad sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn credu bod y sefydliad wedi perfformio yn ystod y cyfnod ariannol blaenorol (Ebrill - Mawrth). Disgwylir i'r adroddiad gynnwys casgliadau'r Cyngor ynglŷn â lefel ei berfformiad a'r graddau y mae wedi cyflawni ei ddyletswyddau a'i rwymedigaethau. Nid oes disgwyl i'r adroddiad gyflwyno tystiolaeth newydd, ond yn hytrach yn dod â'r nifer o adroddiadau eraill a hunan-asesiadau at ei gilydd y mae'r Cyngor yn gyfrifol am eu datblygu yn ystod y flwyddyn.

Mae'r adroddiad Hunan-Asesu Corfforaethol Blynyddol yn amlinellu'r wybodaeth sydd ar gael trwy'r ffynonellau eraill hyn ac yn darparu cyfres o farn yn seiliedig ar yr argymhellion a wnaed gan yr adroddiadau hynny.

I gael gwybodaeth bellach ac i weld yr adroddiad, ewch i'r dudalen We Adroddiadau Perfformiad Blynyddol.