gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweithwyr Gofal Dydd a Nos Preswyl

Y Rôl

Fel gweithiwr Gofal Preswyl, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod plant ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol cymhleth yn ddiogel, yn iach, yn dysgu, yn fodlon a gwrandewir ar eu barn a'i weithredu.    

Gweithwyr Gofal Preswyl fydd sylfaen y tîm sy'n darparu gofal dyddiol.  Bydd eich rôl yn gyfrifol am hyrwyddo trefn iach a diogel a chreu cartref cynnes a chynhwysol o dan gyfarwyddyd y Rheolwr Cofrestredig.  Bydd eich rôl yn rhan annatod o dîm hyblyg a fydd yn trefnu, yn annog ac yn rhannu gweithgareddau preswyl a hamdden sy'n bodloni anghenion y plant a'r bobl ifanc yn y cartref.  Bydd yn cynnwys gweithgareddau y tu allan megis cynnal a chadw'r gerddi, creu gardd llysiau a chyfrifoldeb am ofalu am anifeiliaid bach, eu bwydo a'u lles.

Bydd y Gweithiwr Gofal Preswyl Nos yn barhad o'r rôl yn ystod y dydd gan ddarparu gofal diogel drwy gydol y nos.

Mae'n rhaid eich bod yn gallu gyrru a bod gennych drwydded yrru lân lawn.

Mae'n rhaid bod gan bob deiliad swydd wiriad DBS manylach.