gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweithwyr Gofal Dydd a Nos Preswyl

Amseroedd Rota

Dyma enghraifft o'r amseroedd/disgwyliadau rota a fydd mewn grym yn y cartref:

Bydd Gweithwyr Gofal Dydd Preswyl yn gweithio amseroedd sifftiau o 07:15 i 15:00 a 14:00 — 22:00.

Bydd Gweithwyr Gofal Nos Preswyl yn gweithio shifft nos o 21:30 i 07:30.

Bydd gofal yn cael ei ddarparu 24 awr a bydd y patrwm rota yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng darparu cefnogaeth ddwys i bobl ifanc a gorffwys ac adferiad i'r tîm staff yn dilyn hynny. 

Bydd Gweithwyr Preswyl bob amser yn gweithio gydag Uwch Weithiwr Preswyl i arwain y sifft. 

Bydd rheolwyr y cartref yn cefnogi'r tîm a bydd system ar alwad yn sicrhau bod rheolwr ar gael 7 niwrnod yr wythnos.

Bydd system rota dreigl yn cael ei chynllunio drwy gydol y flwyddyn galendr, gan roi cyfle i staff gynllunio ymlaen llaw gan hyrwyddo cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.