gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweithwyr Gofal Dydd a Nos Preswyl

Buddion a Gwobrwyon

Yn ogystal â'r boddhad o wneud gwahaniaeth, byddwch yn derbyn buddion a gwobrau gwych:

  • Gwell cyfraddau tâl
  • Sifftiau hyblyg a rota ymlaen llaw
  • Hyfforddiant o'r radd flaenaf a chyfleoedd datblygu
  • Cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith
  • Gostyngiadau a chynllun buddion i weithwyr
  • Hawliad gwyliau blynyddol gwych
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Ardderchog
  • Cymorth cyfrinachol am faterion iechyd sy'n effeithio ar waith