gwelededd ddewislen symudol Toggle

Rolau Arweinwyr Gofal Preswyl

Trosolwg o'r rolau

Byddwch yn gyfrifol am arwain tîm a fydd yn sicrhau bod plant ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol cymhleth yn ddiogel, yn iach, yn dysgu, yn fodlon a gwrandewir ar eu barn a gweithredir arno.     

Bydd y Rheolwr Cofrestredig gyda chefnogaeth y Dirprwy Reolwr Gofal yn arwain tîm wrth ddarparu gofal therapiwtig. Byddwch yn llunio ac yn goruchwylio'r gwaith o redeg y gwasanaeth yn effeithiol i fodloni'r datganiad o ddiben y byddwch wedi bod â rhan allweddol ynddo i'w ddatblygu, er mwyn sicrhau bod anghenion a chanlyniadau gofal a brofwyd gan bobl ifanc yn cael eu cyflawni. 

Bydd Dirprwy Reolwr Gofal ac Uwch Weithwyr Gofal Preswyl yn arwain y gwaith o reoli sifftiau yn ddiogel.  Byddwch yn rhannu eich profiad preswyl, ac yn cefnogi staff wrth ddarparu gofal dyddiol.  Byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo arferion iach a diogel a chreu cartref cynnes a chynhwysol.

Byddwch yn arwain tîm hyblyg a fydd yn trefnu, yn annog ac yn rhannu gweithgareddau preswyl a hamdden sy'n bodloni anghenion y plant a'r bobl ifanc yn y cartref.  Bydd yn cynnwys gweithgareddau y tu allan megis cynnal a chadw'r gerddi, creu gardd llysiau a chyfrifoldeb am ofalu am anifeiliaid bach, eu bwydo a'u lles. 

Mae'n rhaid eich bod yn gallu gyrru a bod gennych drwydded yrru lân lawn. 

Mae'n rhaid bod gan bob deiliad swydd wiriad DBS manylach. 

Gweler y Disgrifiad Swyddam y cyfrifoldebau ac i gael mwy o fanylion.