gwelededd ddewislen symudol Toggle

Rolau Arweinwyr Gofal Preswyl

Amseroedd Rota

Byddwch yn arwain tîm, yn gweithredu, ac yn goruchwylio patrwm rota sy'n gweithio i'r cartref.

Bydd y Rheolwr Cofrestredig yn rheoli'r cartref yn ystod y dydd a bydd disgwyl ymgymryd â rhai sifftiau i gysylltu a chefnogi'ch tîm i sicrhau arfer gorau.

Bydd y Dirprwy Reolwr Gofal yn arwain fel uwch swyddog sifft fel rhan o'r patrwm rota wrth gefnogi'r Rheolwr Cofrestredig.

Bydd Uwch Weithiwr Gofal Preswyl yn arwain pob sifft ar batrwm rota.

Dyma enghraifft o'r amseroedd/disgwyliadau rota a fydd mewn grym yn y cartref:

Bydd Gweithwyr Gofal Dydd Preswyl yn gweithio amseroedd sifftiau o 07:15 i 15:00 a 14:00 — 22:00. 

Bydd Gweithwyr Gofal Nos Preswyl yn gweithio shifft nos o 21:30 i 07:30. 

Bydd gofal yn cael ei ddarparu 24 awr a bydd y patrwm rota yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng darparu cefnogaeth ddwys i bobl ifanc a gorffwys ac adferiad i'r tîm staff yn dilyn hynny.   

Bydd Gweithwyr Preswyl bob amser yn gweithio gydag Uwch Weithiwr Preswyl i arwain y sifft.   

Bydd rheolwyr y cartref yn cefnogi'r tîm a bydd system ar alwad yn sicrhau bod rheolwr ar gael 7 niwrnod yr wythnos. 

Bydd system rota dreigl yn cael ei chynllunio drwy gydol y flwyddyn galendr, gan roi cyfle i staff gynllunio ymlaen llaw gan hyrwyddo cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.