gwelededd ddewislen symudol Toggle

Rolau Arweinwyr Gofal Preswyl

Buddion a Gwobrwyon

Yn ogystal â'r boddhad o wneud gwahaniaeth, byddwch yn derbyn buddion a gwobrau gwych: 

  • Gwell cyfraddau tâl  
  • Sifftiau hyblyg a rota ymlaen llaw  
  • Hyfforddiant o'r radd flaenaf a chyfleoedd datblygu  
  • Cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith 
  • Goruchwyliaeth o'r grŵp clinigol 
  • Gostyngiadau a chynllun buddion i weithwyr  
  • Hawliad gwyliau blynyddol gwych 
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Ardderchog 
  • Cymorth cyfrinachol am faterion iechyd sy'n effeithio ar waith