Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Chymorth i Ofalwyr

Gallwch ddefnyddio ein gwefan i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am:

Trefnu Gofal a Chymorth

Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd i'r person rydych yn gofalu amdano gael ei asesiad gofal a chymorth ei hun i helpu i nodi unrhyw anghenion sydd ganddo, ac opsiynau posibl i ddiwallu'r rhain a helpu'r person i allu byw mor annibynnol â phosibl. Gallai opsiynau gynnwys:

  • Offer ac addasu eich cartref.
  • Technoleg i'ch helpu i fyw'n annibynnol.
  • Cefnogaeth i fyw'n annibynnol gan gynnwys gofal yn y cartref.
  • Cyflogi cynorthwyydd personol i gefnogi eich anghenion gofalu yn y cartref am y cyfnod sydd ei angen arnoch.
  • Cartrefi gofal a llety â chymorth.
  • Cwblhau Cynllun Argyfwng Gofalwyr Teuluol rhag ofn y bydd amser annisgwyl i ffwrdd o'ch rôl ofalu.

Cysylltwch â'n tîm ASSIST ar 0345 602 7050 neu e-bostiwch: assist@powys.gov.uk am ragor o wybodaeth a chymorth am ofal a chymorth a allai fod ar gael.

Dolenni cymorth defnyddiol

Credu- cefnogi a chysylltu Gofalwyr

E-bost: info@credu.cymru

Ffôn: 01597 823800

Cyfeiriad: Marlow, South Crescent, Llandrindod, LD1 5DH

Cysylltwyr Cymunedol

Yn helpu pobl (18+ oed) a'u teuluoedd neu Ofalwyr i gael mynediad at wasanaethau a gweithgareddau ar lefel gymunedol

Ffôn: 01597 827666

E-bost: community.connectors@pavo.org.uk

Cymdeithas Alzheimer

Dewis Cymru - Cyfeirlyfr o sefydliadau lleol a chenedlaethol

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)

Area 43 

Materion Dementia ym Mhowys

Cymorth Canser Macmillan

MIND Canolbarth a Gogledd Powys

Age Cymru Powys

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Ffôn: 0345 602 7050 (8.30-4.45 Dydd Llun - Dydd Iau a 8.30 - 4.15 Dydd Gwener)
  • Cyfeiriad: CYMORTH (Gwasanaethau i Oedolion), Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Eich sylwadau am ein tudalennau