Toglo gwelededd dewislen symudol

Atal Cwympiadau a Chymorth

Gall cwympo gartref achosi anafiadau difrifol, newid eich bywyd, a niweidio'ch iechyd. Gall siarad amdano a gwneud rhywbeth i'w atal rhag digwydd wneud gwahaniaeth.

Gobeithiwn y bydd yr adrannau gwybodaeth isod yn eich cefnogi a'ch arwain ar sut i helpu i atal cwympiadau.

Wybodaeth Atal Cwympiadau

Gwybodaeth am gwympiadau Cadw'n Heini Diogelwch yn y Cartref Siarad Am Gwympiadau Gofalu am eich traed
Falls information

Gwybodaeth am gwympiadau

Mae llawer o resymau pam y gallech fod mewn perygl o gwympo.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gwybodaeth am gwympiadau)
Staying active

Cadw'n Heini

Mae problemau balans a/neu wendid cyhyrau hefyd yn achosi cwympiadau. Mae'n well aros mor actif â phosibl a gwella cryfder trwy ymarfer corff rheolaidd - gall hyd yn oed ychydig o symudiadau helpu.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cadw'n Heini)
Home safety

Diogelwch yn y Cartref

Mae dros hanner y cwympiadau yn digwydd yn y cartref. Mae'n hawdd anwybyddu peryglon posibl yn y cartref.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Diogelwch yn y Cartref)
Talking about falls

Siarad Am Gwympiadau

Dywedwch wrth rywun eich bod wedi cwympo a gallant eich cyfeirio at wasanaethau a all eich asesu i ddarganfod beth y gellir ei wneud i leihau'r risg o gwympo eto.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Siarad Am Gwympiadau)
Looking after your feet

Gofalu am eich traed

Gall gofalu am eich traed (gofal traed) a thrin problemau traed cyffredin - fel cornau, caledennau, bynions, ac ewinedd traed yn tyfu i'r byw - helpu i atal problemau sy'n eich gwneud yn simsan ar eich traed ac mewn perygl o gwympo.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gofalu am eich traed)
Gwybodaeth am gwympiadau Gwybodaeth am gwympiadau
Falls information

Gwybodaeth am gwympiadau

Mae llawer o resymau pam y gallech fod mewn perygl o gwympo.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gwybodaeth am gwympiadau)
Cadw'n Heini Cadw'n Heini
Staying active

Cadw'n Heini

Mae problemau balans a/neu wendid cyhyrau hefyd yn achosi cwympiadau. Mae'n well aros mor actif â phosibl a gwella cryfder trwy ymarfer corff rheolaidd - gall hyd yn oed ychydig o symudiadau helpu.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cadw'n Heini)
Diogelwch yn y Cartref Diogelwch yn y Cartref
Home safety

Diogelwch yn y Cartref

Mae dros hanner y cwympiadau yn digwydd yn y cartref. Mae'n hawdd anwybyddu peryglon posibl yn y cartref.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Diogelwch yn y Cartref)
Siarad Am Gwympiadau Siarad Am Gwympiadau
Talking about falls

Siarad Am Gwympiadau

Dywedwch wrth rywun eich bod wedi cwympo a gallant eich cyfeirio at wasanaethau a all eich asesu i ddarganfod beth y gellir ei wneud i leihau'r risg o gwympo eto.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Siarad Am Gwympiadau)
Gofalu am eich traed Gofalu am eich traed
Looking after your feet

Gofalu am eich traed

Gall gofalu am eich traed (gofal traed) a thrin problemau traed cyffredin - fel cornau, caledennau, bynions, ac ewinedd traed yn tyfu i'r byw - helpu i atal problemau sy'n eich gwneud yn simsan ar eich traed ac mewn perygl o gwympo.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gofalu am eich traed)