Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymryd rhan gyda'r Gwasanaeth Tai

Mae Cyngor Sir Powys eisiau i'w denantiaid gymryd rhan ar bob lefel o wneud penderfyniadau - dyma yw 'ymgysylltu â thenantiaid.

Mae cymryd rhan yn bwysig oherwydd:

  • Mae'n rhoi cyfle i chi ddweud eich dweud ar bwnc gwasanaethau tai.
  • Bydd eich barn yn helpu i ddylanwadu ar y penderfyniadau a fydd yn effeithio ar eich cartref ac a'ch cymuned leol.
  • Mae cyflawni pethau sydd o wir fudd i'ch cymuned yn gallu rhoi ymdeimlad o fodlonrwydd i chi.
  • Mae cymryd rhan yn hwyl. Byddwch yn cyfarfod â thenantiaid a phreswylwyr eraill ac yn gwneud pethau newydd a diddorol.
  • Gallwch ddysgu sgiliau newydd.

Pwy i gysylltu hwg i gymryd rhan?

Mae bywydau pawb yn wahanol felly mae'r amser rydych chi'n fodlon ei dreulio yn wahanol. Bydd angen rhagor o amser ac ymroddiad ar gyfer ambell weithgaredd. I'ch helpu i benderfynu, rydym wedi creu'r lefelau canlynol o gymryd rhan.

Pwy i gysylltu hwg i gymryd rhan

Ma e ychydig o ymrwymiad yn ofynnol ond eich dewis chi yw faint o amser yr ydych a m ei roi
Ma e a ngen mwy o ymrwymiad ac amser
Ma e a ngen i chi ymrwymo mwy o'ch amser. Ma e'n cynnwys cwrdd yn rheolaidd i drafod sylwada u a barn ar amrywia eth o bynciau.
Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Pwy i gysylltu hwg i gymryd rhan)