Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth 'Powys Gynaliadwy'?

Whats happening in my service
Close Beth yw ystyr 'Powys Gynaliadwy'?

Mae hyn yn golygu adolygu pa wasanaethau rydym yn  eu darparu a sut y cânt eu darparu i ddiwallu'r anghenion cyfredol a'r canlyniadau gorau, gan sicrhau hefyd bod gennym atebion arloesol i ddarparu'r gwasanaethau gorau sydd wedi'u haddasu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.   

Mae a wnelo Powys Gynaliadwy â gweithio gyda'n gilydd i: 

  • Cynllunio dyfodol i'n hawdurdod lleol sy'n darparu gwasanaethau cryfach, tecach a gwyrddach tra'n aros o fewn y gyllideb sydd ar gael. 
  • Adeiladu gwytnwch fel  y gall datrysiadau a arweinir gan y gymuned helpu i gyflawni'r hyn sydd ei angen yn lleol.