Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Y sefyllfa ariannol

The Financial Situation
Close Y sefyllfa ariannol

Mae'r argyfwng economaidd presennol a chostau byw cynyddol yn golygu bod Cyngor Sir Powys yn rhagweld bwlch o dros £20 miliwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25. Mae disgwyl i hyn gynyddu i £44 miliwn neu fwy dros y pedair blynedd nesaf. Mae hyn yn gadael bwlch sylweddol yn ein cyllid sydd ar gael ac yn golygu na allwn fforddio parhau i ddarparu ein gwasanaethau yn yr un modd. 

Mewn blynyddoedd blaenorol rydym wedi edrych ar ein gwasanaethau i ddod yn fwy effeithlon. Er bod newidiadau wedi'u gwneud, nid yw'r dull hwn yn gynaliadwy yn y tymor hir ac mae angen i ni nawr fod yn fwy radical a newid ein dull.