Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Awdurdodaeth Cynhenid

Hyfforddiant Ar-lein drwy Teams

Darparwyd gan: The Crew DCC Interactive

Cynulleidfa Darged: Timau Gwaith Cymdeithasol yn unig

Nodau

 Nod y cwrs hanner diwrnod hwn yw darparu gwybodaeth hanfodol i staff sy'n gweithio mewn awdurdodau lleol ynghylch defnyddio a chymhwyso awdurdodaeth cynhenid wrth weithio gyda chleientiaid bregus.

Deilliannau

  • Deall cyd-destun cyfreithiol awdurdodaeth cynhenid.
  • Ystyried pryd y mae'r awdurdodaeth cynhenid yn gymwys yn lle Deddf Galluedd Meddyliol.
  • Adolygu enghreifftiau a sefyllfaoedd pan y cafodd yr awdurdodaeth cynhenid ei ddefnyddio, gan gynnwys cyd-destun cyfreithiol awdurdodaeth cynhenid, ei bwerau, ble y mae'n gymwys yng nghyd-destun gorfodaeth, cyfyngiad a dylanwad gormodol, gan gynnwys diweddariadau cyfreithiol am achosion allweddol.

Dyddiadau: 

  • 27 Mehefin 2024, 9.00am - 12.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau