Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Camweithrediad Goruchwyliol

Hyfforddiant ar-lein drwy Teams

Darparwyd gan: The Crew DCC Interactive

Cynulleidfa Darged: Timau Gwaith Cymdeithasol yn unig

Nodau

Bydd y cwrs hwn yn galluogi ymarferwyr llinell flaen i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r maes cymhleth hwn sef camweithrediad goruchwyliol.

Deilliannau

  • Ystyried camweithrediad goruchwyliol ar gapasiti meddyliol a'i asesiad.
  • Dadansoddi achosion allweddol diweddar Y Llys Gwarchod gan gynnwys camweithrediad goruchwyliol.
  • Ystyried ymagweddau eraill.
  • Sut i gofnodi asesiadau o gapasiti meddyliol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Dyddiadau: 

  • 3 Hydref 2024, 9.00am - 12.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau