Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cabinet i ystyried adroddiad gwrthwynebiadau Ysgol Llangedwyn

Image of a primary school classroom

21 Chwefror 2024

Image of a primary school classroom
Gall ysgol gynradd fach iawn yng ngogledd Powys gau yn ddiweddarach eleni, os bydd y Cabinet yn cymeradwyo hynny'r wythnos nesaf, yn ôl y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn a'r mis diwethaf (mis Ionawr) cyhoeddwyd hysbysiad statudol ffurfiol sy'n cynnig y newid.

Yn ystod y cyfnod rhybudd statudol, derbyniwyd 16 gwrthwynebiad.

Ddydd Mawrth, 27 Chwefror, bydd y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebiadau, a bydd yn derbyn cais i gymeradwyo'r cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn o 31 Awst 2024, gyda'r disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanfechain.

Dywed y Cyng. Pete Roberts, Aelod y Cabinet ar gyfer Powys sy'n Dysgu: "Ar ôl ystyried y gwrthwynebiadau'n ofalus, yr argymhelliad fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yw cymeradwyo'r cynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn.

Byddai'r cynnig yn mynd i'r afael â'r broblem o ran niferoedd isel yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangedwyn a byddai hefyd yn lleihau capasiti lleoedd gwag y cyngor mewn ysgolion cynradd."

I ddarllen Strategaeth y cyngor ar Drawsnewid Addysg 2020-2032 ac i weld manylion y Rhaglen Trawsnewid Addysg - Ton 2 (2022 - 2027) ewch i Trawsnewid Addysg