Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hyfforddiant Diogelu Grŵp B

Darparwr y cwrs

Keith Jones, Hyfforddiant ac Ymgynghorwyr JMG

Hyfforddiant wyneb yn wyneb un dydd.

Cynulleidfa Darged: Yr holl ymarferwyr sydd mewn cysylltiad ag oedolion, plant ac aelodau o'r cyhoedd yn sgil eu rôl. Mae hyn yn cynnwys ymarferwyr sydd wedi, neu sydd heb gofrestru a heb eu rheoleiddio a gwirfoddolwyr.

Nod

 • Dylai gweithwyr newydd heb unrhyw hyfforddiant diogelu blaenorol gael hyfforddiant yn ystod y pythefnos cyntaf i'r pedair wythnos gyntaf o gyflogaeth neu wirfoddoli, neu o leiaf o fewn cyfnod prawf y swydd newydd (chwe mis).
 • Mae'n bosibl hefyd y bydd hyfforddiant ychwanegol am bynciau penodol i'r rôl.
 • Dylai adnewyddu hyfforddiant, dysgu a datblygu fod am gyfnod o chwech awr cyfredol o leiaf dros gyfnod o dair blynedd.

Deilliannau Dysgu

 • Bydd hyn yn cefnogi'r egwyddorion - Rwyf yn rhan allweddol o'r broses ddiogelu
 • Rwyf yn gwybod pryd, sut ac i bwy i adrodd yn ôl
 • Byddaf yn sicrhau fod llais yr unigolyn yn cael ei glywed

Dyddiad a Amseroedd

 • 8 Mai 2024, 9.30am - 4.30pm Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • 18 Mehefin 2024, 9.30am - 4.30pm Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • 27 Mehefin 2024, 9.30am - 4.30pm Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • 2 Gorffennaf 2024, 9.30am - 4.30pm Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • 17 Gorffennaf 2024, 9.30am - 4.30pm Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • 5 Medi 2024, 9.30am - 4.30pm Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • 1 Hydref 2024, 9.30am - 4.30pm, Ystafell Hyfforddi Tîm Datblygu Ymarfer, Llawr Isaf, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • 22 Ionawr 2024, 9.30am - 4.30pm, Ystafell Hyfforddi Tîm Datblygu Ymarfer, Llawr Isaf, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau