Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Dolenni Defnyddiol

Useful links

Dolenni at wybodaeth ychwanegol am ariannu a hyfforddiant, a gwasanaethau Cyngor Sir Powys sy'n gallu cynnig cymorth a chyngor ynghylch cynllunio digwyddiadau

Mae The Purple Guide - wedi cael ei gynllunio i roi cyfarwyddyd i drefnwyr digwyddiadau, awdurdodau lleol ac eraill sydd ynghlwm â'r diwydiant digwyddiadau awyr agored. The Purple Guide

Rheoliadau Ailgylchu Newydd yng Nghymru a fydd yn effeithio ar yr holl ddigwyddiadau, lleoliadau a gweithfannau o 6 Ebrill 2024, - Cyfarwyddyd Ailgylchu yng Nghymru yn y gweithle (wrapcymru.org.uk)

Ailgylchu ar ôl digwyddiad

Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro

Cyfleoedd ariannu i'ch elusen, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol - Cyllido - dod o hyd i gyllid i'ch sefydliad

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - Ariannu Yng Nghymru

Mae Postcode Community Trust yn cefnogi elusennau llai ac achosion da yng Nghymru i wneud gwahaniaeth i'w cymunedau -  https://www.postcodecommunitytrust.org.uk/

I weld pa ddigwyddiadau sy'n digwydd ledled Powys eleni, ewch i'n gwefan ymwelwyr Canolbarth Cymru Fy Ffordd