Toglo gwelededd dewislen symudol

Prosiectau Cronfa Ffyniant Cyffredin Prosiectau a Gymeradwywyd

Galwad Agored Mewnol - Rownd Un

Fel llawer o awdurdodau lleol eraill ar draws Cymru, cafodd penderfyniad ei wneud i agor galwad fewnol ar gyfer prosiectau a oedd yn barod i'w cyflawni a gwario'r gyllideb cyn yr 31/03/23. Pwysleisiodd Llywodraeth y DU os nad oedd ein dyraniad Blwyddyn 1 (£3.4m) yn cael ei wario, roedd yna berygl gwirioneddol y byddem yn ei golli.

Cafodd yr alwad fewnol ei thargedu at y themâu a'r meysydd blaenoriaeth buddsoddi ganlynol:

1)     Cymunedau a Lle

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

2)     Cefnogi Busnesau Lleol

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.  

3)     Pobl a Sgiliau

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

4)     Lluosi

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Gellir dod o hyd i'r rhestr o brosiectau cymeradwy ar gyfer yr alwad hon yma: Rhestr Prosiect Mewnol Cyngor Sir Powys (PDF) [197KB]