Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal Plant

Childcare

Gwybodaeth Gofal Plant a Dechrau'n Deg

Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae Cynnig Gofal Plant Cymru Dechrau'n Deg Dod yn warchodwr plant cofrestredig Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant Grantiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant a gweithgareddau i blant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed, eu teuluoedd a'u gofalwyr

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae)

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod gofal plant fforddiadwy, sydd ar gael ac o fewn cyrraedd yn galluogi rhieni i weithio, gan gefnogi ei ymgyrch i feithrin twf economaidd, mynd i'r afael â thlodi a gostwng anghyfartaleddau.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cynnig Gofal Plant Cymru)

Dechrau'n Deg

Rhaglen i deuluoedd â phlant rhwng 0 a 4 mlwydd oed yw Dechrau'n Deg. Fe'i dargedir at godau post penodol ar draws Powys.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Dechrau'n Deg)

Dod yn warchodwr plant cofrestredig

12 cam i ddod yn warchodwr plant

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Dod yn warchodwr plant cofrestredig)

Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant

Mae hyfforddiant gofal plant yn hanfodol ym mhob lleoliad. Mae'n sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi yn unol â gofynion AGC ac yn gwella eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i ddarparu'r gofal gorau posibl.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant)

Grantiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Grantiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant)
Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae

Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant a gweithgareddau i blant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed, eu teuluoedd a'u gofalwyr

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae)
Cynnig Gofal Plant Cymru Cynnig Gofal Plant Cymru

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod gofal plant fforddiadwy, sydd ar gael ac o fewn cyrraedd yn galluogi rhieni i weithio, gan gefnogi ei ymgyrch i feithrin twf economaidd, mynd i'r afael â thlodi a gostwng anghyfartaleddau.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cynnig Gofal Plant Cymru)
Dechrau'n Deg Dechrau'n Deg

Dechrau'n Deg

Rhaglen i deuluoedd â phlant rhwng 0 a 4 mlwydd oed yw Dechrau'n Deg. Fe'i dargedir at godau post penodol ar draws Powys.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Dechrau'n Deg)
Dod yn warchodwr plant cofrestredig Dod yn warchodwr plant cofrestredig

Dod yn warchodwr plant cofrestredig

12 cam i ddod yn warchodwr plant

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Dod yn warchodwr plant cofrestredig)
Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant

Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant

Mae hyfforddiant gofal plant yn hanfodol ym mhob lleoliad. Mae'n sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi yn unol â gofynion AGC ac yn gwella eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i ddarparu'r gofal gorau posibl.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant)
Grantiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant Grantiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

Grantiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Grantiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant)