1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Cynnig Gofal Plant Cymru

Childcare Offer for Wales logoMae Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod gofal plant fforddiadwy, sydd ar gael ac o fewn cyrraedd yn galluogi rhieni i weithio, gan gefnogi ei ymgyrch i feithrin twf economaidd, mynd i'r afael â thlodi a gostwng anghyfartaleddau.

O'r 8 Ionawr, 2019, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Powys yn dechrau cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant ym mis Ionawr 2019 mewn dwy ardal (Ystradgynlais a Chwm Tawe Uchaf a Gwernyfed) gyda'r cynllun cyfan yn cael ei gyflwyno'n llwyr ar draws Powys erbyn mis Ebrill 2019.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu