1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant a gweithgareddau i blant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed, eu teuluoedd a'u gofalwyr.Image of four young children

Dilynwch y ddolen isod i gael gwybodaeth am feithrinfeydd dydd, gwarchodwyr plant cofrestredig, clybiau y tu allan i oriau ysgol, cylchoedd chwarae cyn-ysgol a grwpiau rhieni a phlant bach.  Gallwn hefyd gynnig cyngor ar dalu am ofal plant, ac rydym yn cadw gwybodaeth ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn dod yn warchodwyr plant cofrestredig. neu hyfforddi ar gyfer lleoliadau gofal plant eraill.

Chwilio am Glwb ar ôl Ysgol

Chwilio am Glwb Brecwast

Chwilio am Ofalwr Plant Cofrestredig

Chwilio am Feithrinfa Ddydd

Chwilio am Glwb Gwyliau CofrestredigChwilio am Grwp Chwarae a Chylch MeithrinChwilio am Grwp Rhieni a Phlant Bach a Thi a FiDarparwyr Blynyddoedd Cynnar

Daw ein data o Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), lleoliadau gofal plant a'r darparwr cymorth busnes . Ni ddylech gymryd y wybodaeth yn y rhestrau chwilio yma i olygu bod ein gwasanaeth yn eu hargymell. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth ond i'ch helpu chi i ddod o hyd i wasanaethau ar gyfer eich plant. Ni ddylech ei defnyddio at ddibenion masnachol.)

 

Cyswllt

  • Ebost: fis@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 826058
  • Cyfeiriad: Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu