Cael help gydag ail-alluogi

Rydym yn darparu cymorth dwys i bobl sydd wedi bod yn sâl neu wedi cael anaf difrifol i'w helpu i wella ac ad-ennill eu hannibyniaeth. Mae'r cymorth ar gael i oedolion ym Mhowys sydd ag argyfwng tymor byr oherwydd anaf, damwain neu oherwydd bod eu cyflwr neu salwch wedi gwaethygu.

 

Beth mae ail-alluogi yn ei olygu?

Bydd y tîm Ail-alluogi yn cynnwys Therapydd Galwedigaethol, Ffisiotherapydd, a gweithwyr cefnogi sydd wedi'u hyfforddi.

Unwaith y byddwch wedi'ch cyfeirio, byddwn yn cysylltu â chi i wneud apwyntiad er mwyn i rywun o'r tîm  ymweld â chi a gwneud asesiad. Gall yr asesiad gynnwys aelodau o'r teulu os ydych yn dymuno, a bydd yn nodi'n union beth y gallwch ei wneud a sut y gall y tîm eich helpu.

Byddwn fel arfer yn gweithio gyda chi rhwng dwy i chwe wythnos. Cyn i ni orffen, byddwn yn cynllunio unrhyw gymorth pellach sydd ei angen arnoch ac yn sicrhau ei fod wedi'i sefydlu.

Efallai y bydd angen ychydig o offer neu addasiadau ar eich cartref er mwyn byw'n annibynnol. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein hadran ar  offer ac addasiadau yn y cartref.

 

A fydd rhaid i mi dalu?

Mae'r holl wasanaethau gan y tîm Ail-alluogi am ddim. Fodd bynnag, efallai y bydd angen rhai gwasanaethau gofal  cymdeithasol, e.e. help gyda byw bob dydd, ac efallai y bydd angen talu am y rhain.

Edrychwch ar ein hadran ar Asesiadau o anghenion, cymhwyster a chostau.

 

Sut ydw i'n cael help?

Gallwch ofyn am gyfeiriad gan y rhan fwyaf o ymarferwyr iechyd. Yn aml, Meddyg Teulu yw'r man cyswllt cyntaf, ond gallech ofyn i'ch Nyrs Ardal, Ffisiotherapydd, Therapydd Galwedigaethol neu Weithiwr Cymdeithasol/Rheolwr Gofal i ddod i gysylltiad â'r tîm Ail-alluogi.

Os byddai'n well gennych, gallwch ofyn am asesiad eich hunan trwy ddefnyddio'r botwm isod:

Gofyn am asesiad Gwneud Atgyfeiriad

 

Gwyliwch ffilm fer am ail-alluogi ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu