Help i ofalwyr

Credu logo

 

Credu: Mae Cysylltu Gofalwyr yn gweithio mewn partneriaeth â'r cyngor i gyflwyno'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Ofalwyr ym Mhowys. 

 

Polisi Seibiant i Ofalwyr
Gweld pa gymorth seibiant sydd ar gael i ofalwyr Powys. [321KB]

 

 

Mae croeso i ofalwyr fynychu amrywiaeth o sesiynau hyfforddi a drefnwyd gan Dîm Datblygu'r Gweithlu.  Gallwch weld pa hyfforddiant sydd ar gael yma.​​​​​​​

Gofalwyr Ifanc

Plant a phobl ifanc sydd yn gorfod bod yn gyfrifol am ofalu am rywun sy'n dioddef o salwch corfforol neu salwch meddwl, anabledd corfforol neu ddysgu, neu broblem cyffuriau neu alcohol yw Gofalwyr Ifanc. Darllen mwy....

Fforwm Ymgysylltu â Gofalwyr

Mae'r Fforwm Ymgysylltu â Gofalwyr wedi cael ei sefydlu i roi cyfle i ofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth i gyflwyno gwybodaeth a gwella gwaith comisiynwyr a darparwyr gwasanaeth. Darllen mwy....

Beth yw asesiad anghenion gofalwr?

Gwneir yr asesiad fel arfer gan staff gwasanaethau cymdeithasol. Wedi hynny, efallai y cewch gynllun gofal neu gefnogi, sy'n disgrifio'r help y byddwch yn ei gael fel gofalwr. Darllen mwy....

Gofalwyr Seibiant

Dydyn ni ddim yn darparu gwasanaeth i drefnu gofal seibiant yn uniongyrchol, ond mae gan wasanaeth Credu wybodaeth am seibiant ac egwyliau, grwpiau a thripiau, eiriolaeth, cardiau iCare a chymorth i ddefnyddio'r gwasanaethau. Darllen mwy....

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu