1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Hawliau Tramwy - Cau

Gall Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus fod yn rhai dros dro neu'n rhai parhaol.

Rhaid gwneud cais i ni dros dro i gau neu i wyro hawl tramwy at ddibenion diogelwch, neu i wneud gwaith angenrheidiol. Bydd angen cyhoeddi gorchymyn rheoleiddio traffig i wneud hyn. Gallwch weld y rhestrau hyn isod.

 

Cau Dros Dro

Cau'n Barhaol

Cais (System Drwydded) Cilffordd Llwybr y Mynaich

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu