Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Hawliau tramwy cyhoeddus sydd ar gau dros dro ym Mhowys

Manylion y Llwybr

Llwybr yn cau

Gorchymyn yn dod i ben

Rheswm

Llwybr Troed  1, Croesfan Rheilffordd y Fron yn SJ225 032 am bellter o ryw 11 metr

29 Ionawr 2016

28 Gorffennaf 2020

Ar gau oherwydd pryderon Network Rail ynglŷn ag iechyd a diogelwch.  Sicrwydd pellach gan Network Rail na fydd angen estyniadau pellach. Mae'n debyg y bydd angen cau tan o leiaf Ebrill 2020

Cilffordd Llwybr y Mynaich LC296 b o Garn Ricet (Pwynt A) yng Nghyfeirnod Grid SN 87407105) am bellter o ryw 6.3 cilometr i gyfeiriad y de-orllewin i'r ffin Sirol â Cheredigion ar afon Claerwen yng Nghyfeirnod Grid SN 82396821  (Pwynt B)

20 Hydref 2019

19 Ebrill 2020

Ceir eithriad trwy ganiatáu i feiciau modur deithio rhwng Pwynt A a Phwynt B ar o leiaf dri dyddiad penodol, ac uchafswm o chwech diwrnod a fydd yn cael eu hysbysebu lai na phythefnos o flaen llaw. 

Cais (System Drwydded) Cilffordd Llwybr y Mynaich

Llwythwch map lleoliad yma [834KB]

Llwybr Ceffyl LC247 (Cau brys) o SN90506757 (pwynt A) i gyfeiriad y gogledd orllewin i SN90306766 (pwynt B), pellter o 280 metr.

26 Tachwedd 2018

28 Gorffennaf  2020

Oherwydd tirlithriad, bydd angen archwiliad diogelwch cyn clirio a gwaith i sefydlogi'r banc o dir. Ymestyn yr ymgynghoriad presennol.

Llwythwch map lleoliad yma [854KB]

Llwybr troed 114, Fron Berriw

19 Medi 2019

18 Medi 2020

Pont beryglus

Llwybr troed 114, Fron Berriw [477KB]

Cilffordd BD1047 ger Bleddfa28 Awst 201916 Medi 2020

Wyneb y gilffordd wedi llithro o ganlyniad i frochfa moch daear.

Cilffordd BD1047 ger Bleddfa [831KB]

Llwybr troed RB1417, Chwarel Dolyhir7 Hydref 20196 Ebrill 2020

Gweithredu tirffurf sgrinio gorllewinol.  Yn destun ymgynghori.

Llwybr troed RB1417, Chwarel Dolyhir [1MB]

Cilffordd ar Agor i Bob Traffig 16 (Strata Florida)14 Hydref 201913 Ebrill 2020

Mae'r ffordd yn cael ei chau i adnewyddu cylfat ac i wella arwynebedd y ffordd.  Ni ddisgwylir y bydd y ffordd ar gau am fwy na 5 wythnos, ond mae rhagor o amser wedi cael ei ganiatau mewn achos o dywydd garw ac oherwydd bod yr ardal yn anghysbell.

Strata Florida [1MB]

Cilffordd Pistyll yr Heusor (LM1268(A), LM1284, LM1252, LM1257, LR1029 a adwaenir fel Pistyll yr Heusor yng Ngymunedau Maesyfed a Llanfihangel Rhydithon rhwng SO18785962 (Pwynt A) i SO15716555 (Pwynt B).14 Tachwedd 201931 Mawrth 2020

Oherwydd pryderon am ddiogelwch y cyhoedd ac i atal difrod difrifol i wyneb y ffordd.

Map [1MB]

Llwybr Troed AC368, Abaty-cwm-hir9 Mawrth 202031 Medi 2020

Cau ar frys a gorchymyn 6 mis oherwydd pont beryglus.

Map [571KB]

Llwybr Troed KN1168, Tref-y-clawdd3 Mawrth 202025 Medi 2020

Cau ar frys a gorchymyn 6 mis oherwydd grisiau peryglus

Map [503KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu