1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gwneud cais am dŷ cymdeithasol

Mae Cyngor Sir Powys a saith cymdeithas tai yn aelodau o bartneriaeth Cofrestr Tai Cyffredin Powys 'Cartrefi ym Mhowys'.

Mae pob tŷ cymdeithasol ym Mhowys yn cael ei gynnig i bobl trwy un Gofrestr Tai Cyffredin a Chynllun Dyrannu Tai Cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio wrth ddyrannu tai cyngor a thai cymdeithasau tai.

Os ydych am ymuno â'r Gofrestr Tai Cyffredin, gallwch anfon  cais ar-lein am dŷ trwy'r dudalen  Cartrefi ym Mhowys.

Trwy lenwi'r cais ar-lein, bydd rhyddid i chi roi gwybod am unrhyw newid yn eich amgylchiadau, gwirio beth oedd band eich cais neu ofyn i gau eich cais trwy eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd.

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu