SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwneud cais am dŷ cymdeithasol

Housing apply icon

Mae Cyngor Sir Powys a saith cymdeithas tai yn aelodau o bartneriaeth Cofrestr Tai Cyffredin Powys 'Cartrefi ym Mhowys'.

Mae pob tŷ cymdeithasol ym Mhowys yn cael ei gynnig i bobl trwy un Gofrestr Tai Cyffredin a Chynllun Dyrannu Tai Cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio wrth ddyrannu tai cyngor a thai cymdeithasau tai.

Os ydych am ymuno â'r Gofrestr Tai Cyffredin, gallwch anfon  cais ar-lein am dŷ trwy'r dudalen  Cartrefi ym Mhowys.

Trwy lenwi'r cais ar-lein, bydd rhyddid i chi roi gwybod am unrhyw newid yn eich amgylchiadau, gwirio beth oedd band eich cais neu ofyn i gau eich cais trwy eich cyfrif ar-lein unrhyw bryd.

Os cewch chi broblem logio mewn, anfonwch e-bost at  housing@powys.gov.uk

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu