1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae'ch bin gwastraff gardd ar y ffordd
Darllen mwy

Talu Rhent ar Dy neu Garej

Talu Trwy Ddebyd Uniongyrchol

Talu Ar-lein

Llinell dalu 24 awr

Gallwch dalu eich rhent trwy Ddebyd Uniongyrchol misol ar unrhyw ddiwrnod o'r mis.

Gallwch naill ai sefydlu Debyd Uniongyrchol dros y ffôn, gan ddileu'r angen am ffurflenni papur, neu gallwch lenwi'r ffurflen fandad a'i dychwelyd atom ni.

Lawrlwythwch y ffurflen fandad debyd uniongyrchol [258KB]

Gallwch dalu eich bil ar-lein gyda cherdyn credyd neu ddebyd trwy ddefnyddio ein cyfleuster Talu Ar-lein.

Ni fydd manylion eich cerdyn yn cael eu cadw gan y Cyngor, ac ni fyddant i'w gweld neu ar gael y tu allan i'r rhwydwaith bancio diogel ar unrhyw adeg.

Talu rhent ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth ffôn 24 awr i dalu eich rhent trwy ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd trwy ein llinell talu awtomataidd: 03300 889 578

Dydyn ni ddim yn anfon cyfriflenni rhent yn awtomatig. I helpu i gadw golwg ar eich cyfrif rhent, gallwn anfon cyfriflenni bob 3, 6 neu 12 mis naill ai drwy'r post neu'r e-bost. I sefydlu trefniant fel hyn, cysylltwch â ni ar  01597 827464.

Gallwch hefyd ofyn am gyfriflen ar unrhyw adeg yn eich swyddfa ardal leolNeu gallwch ffonio 01597 827464.

WYTHNOSAU DI-RENT I DENANTIAID CYNGOR SIR POWYS  

Dyma'ch atgoffa chi fod yr wythnosau sy'n cychwyn dydd Llun 18 Mawrth a dydd Llun 25 Mawrth yn "ddi-rent".

Ar yr amod bod eich cyfrif rhent yn glir, ni fydd rhaid i chi dalu rhent i'r cyngor dros y pythefnos hwn.  Ond os oes gennych ddyledion, dylech barhau i dalu dros y cyfnod hwn er mwyn lleihau unrhyw ddyledion sydd gennych.

Os ydych chi'n talu rhent trwy Ddebyd Uniongyrchol, yna mae eich wythnosau di-rent yn cael eu cynnwys wrth gyfrifo eich taliadau misol.  Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod chi'n derbyn eich 4 wythnos di-rent er eich bod chi'n talu rhent am 12 mis y flwyddyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu