Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor i Sector Preifat Landlordiaid

Deddfwriaeth newydd sy'n effeithio ar denantiaid a landlordiaid - Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Os ydych chi'n landlord newydd neu'n landlord ar hyn o bryd, yna ry'n ni am wneud yn siwr bod gennych chi'r wybodaeth angenrheidiol i'ch galluogi chi i gyflawni eich ymrwymiadau cyfreithiol fel landlord, a hefyd i wybod ble i fynd am gyngor a chymorth i ddarparu llety o safon uchel a rheoli tenantiaethau'n dda.
Image of a house for rent