Sut i chwilio, diwygio ac edrych ar y Gofrestr Tir Comin

Tir sydd mewn perchnogaeth breifat yw tir comin fel arfer sy'n destun hawliau comin. Gellir diffinio hawliau tir comin fel yr hawl i rywun ddefnyddio cynnyrch tir dyn arall yn gyffredin â pherchennog y pridd. Cyfeirir at y sawl sydd â hawliau fel Porwyr. Mae tir comin wedi'i amaethu llai na thir amaethyddol cyfagos ac yn ffurfio adnodd pwysig ar gyfer diogelu natur, hamdden ac amaethyddiaeth.

Y m mis Mai 2005, rhoddodd y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 hawl i'r cyhoedd i gael mynediad i holl dir comin cofrestredig ar droed.  Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen Mynediad at gefn gwlad a thir comin

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu