HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Hawliau Tramwy: Cau

Gall Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus fod yn rhai dros dro neu'n rhai parhaol.

Rhaid gwneud cais i ni dros dro i gau neu i wyro hawl tramwy at ddibenion diogelwch, neu i wneud gwaith angenrheidiol. Bydd angen cyhoeddi gorchymyn rheoleiddio traffig i wneud hyn. Gallwch weld y rhestrau hyn isod.

Gweld pa lwybrau sydd wedi'u cau am y tro.
Gweld pa lwybrau sydd wedi'u cau'n barhaol.
Nid oes unrhyw ddyddiau wedi'u trefnu ar hyn o bryd i ddefnyddio Llwybr y Mynachod, ond gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer y dyddiadau nesaf.
Gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer cael trwydded yn y dyfodol yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu