Hawliau tramwy cyhoeddus sydd ar gau dros dro ym Mhowys

 

Manylion y Llwybr: Cilffordd Llwybr y Mynaich LC296 b o Garn Ricet (Pwynt A) yng Nghyfeirnod Grid SN 87407105) am bellter o ryw 6.3 cilometr i gyfeiriad y de-orllewin i'r ffin Sirol â Cheredigion ar afon Claerwen yng Nghyfeirnod Grid SN 82396821  (Pwynt B)

Llwybr yn cau: 19 Ebrill 2020

Gorchymyn yn dod i ben: 19 Ebrill 2021

Rheswm: Ceir eithriad trwy ganiatáu i feiciau modur deithio rhwng Pwynt A a Phwynt B ar o leiaf dri dyddiad penodol, ac uchafswm o chwech diwrnod a fydd yn cael eu hysbysebu lai na phythefnos o flaen llaw.   Llwythwch map lleoliad yma [834KB]

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr troed 114, Fron Berriw

Llwybr yn cau: 27 Hydref 2020

Gorchymyn yn dod i ben: 16 Mai 2021

Rheswm: Pont beryglus.  Llwybr troed 114, Fron Berriw [615KB] Rhybudd Brys, Llwybr Troed 114, Aberriw Gwaharddiad Dros Dro i Gerddwyr [62KB]

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr troed RB1417, Chwarel Dolyhir

Llwybr yn cau: 7 Hydref 2019

Gorchymyn yn dod i ben: 6 Ebrill 2021

Rheswm: Gweithredu tirffurf sgrinio gorllewinol.  Yn destun ymgynghori.  Llwybr troed RB1417, Chwarel Dolyhir [1MB]

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr Ceffyl LC247 yng nghwm Elan o SN90506757 (pwynt A) i gyfeiriad y gogledd orllewin i  SN90306766 (pwynt B), pellter o 280 metr.

Llwybr yn cau: 26 Tachwedd 2018

Gorchymyn yn dod i ben: 28 Ionawr 2021

Rheswm: Oherwydd tirlithriad, bydd angen archwiliad diogelwch cyn clirio a gwaith i sefydlogi'r banc o dir.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu