1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Allwch chi gael disgownt Treth y Cyngor?

Efallai y byddwch yn gallu hawlio gostyngiad ar Dreth y Cyngor, e.e. os yw ty yn wag neu os yw'r unigolyn sy'n byw yno yn anabl.

 

Os ydych ar incwm isel, gallwn leihau eich bil treth y cyngor. Gallwch gael mathau eraill o help hefyd.
Mae Treth y Cyngor wedi'i seilio ar 2 neu fwy o oedolion cymwys yn byw ar yr un aelwyd. Dywedwch wrthym am unrhyw sefyllfa sy'n wahanol i hyn er mwyn i ni wneud yn siwr nad ydych yn talu mwy o dreth Cyngor nag sydd raid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu