1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth

 

Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA)Canran y GostyngiadPwy sy'n GymwysSut i Hawlio
Gostyngiad Rhannu MeddiannaethUnrhyw % a swmGall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Rhannu Meddiannaeth, bydd rhan o eiddo heb ei feddiannu am 'gyfnod byr o amser'. Wrth ymarfer disgresiwn, rhaid i'r Cyngor ddefnyddio'r rheol gyffredinol fod tybiaeth fod unigolyn sy'n meddiannu rhan o eiddo yn meddiannu'r eiddo cyfan. Oherwydd bod rhan o eiddo heb fod mewn defnydd, nid y bwriad yw y dylid ei dynnu allan o'r prisiad. Fodd bynnag, lle mae anawsterau ymarferol wrth feddiannu neu adael eiddo mewn un gweithrediad, neu lle bod adeilad neu safle gwneuthuro yn dod yn wag dros dro, efallai y byddai'n rhesymol gwobrwyo gostyngiad treth. Mae cyfyngiad amser o 3 mis ar gyfer Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth ar gyfer y mwyafrif o fusnesau a 6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol o ganlyniad i gyflwyno newidiadau i'r Gostyngiad Eiddo Gwag.Cais i ddarparu cymhwyster yr hawliad yn dilyn archwilio'r eiddo.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu