Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth

 

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA): Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth
 • Canran y Gostyngiad: Unrhyw % a swm
 • Pwy sy'n Gymwys: Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Rhannu Meddiannaeth, bydd rhan o eiddo heb ei feddiannu am 'gyfnod byr o amser'. Wrth ymarfer disgresiwn, rhaid i'r Cyngor ddefnyddio'r rheol gyffredinol fod tybiaeth fod unigolyn sy'n meddiannu rhan o eiddo yn meddiannu'r eiddo cyfan.

  Oherwydd bod rhan o eiddo heb fod mewn defnydd, nid y bwriad yw y dylid ei dynnu allan o'r prisiad. Fodd bynnag, lle mae anawsterau ymarferol wrth feddiannu neu adael eiddo mewn un gweithrediad, neu lle bod adeilad neu safle gwneuthuro yn dod yn wag dros dro, efallai y byddai'n rhesymol gwobrwyo gostyngiad treth. Mae cyfyngiad amser o 3 mis ar gyfer Gostyngiad Rhannu Meddiannaeth ar gyfer y mwyafrif o fusnesau a 6 mis ar gyfer eiddo diwydiannol o ganlyniad i gyflwyno newidiadau i'r Gostyngiad Eiddo Gwag.
 • Sut i Hawlio: Cais i ddarparu cymhwyster yr hawliad yn dilyn archwilio'r eiddo.

 

 

Cysylltiadau

 • Ffoniwch: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)

  Y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
   
 • E-bost: revenues@powys.gov.uk
 • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu