SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Treth y Cyngor: Help i ofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun ac yn byw gyda nhw, mae'n bosibl na fydd yn rhaid i chi dalu Treth y Cyngor.

Gofalwyr

Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i ofalwr dalu Treth y Cyngor:

  • os yw'n byw yn yr un eiddo â'r sawl maen nhw'n gofalu amdano,
  • os yw'n darparu gofal am o leiaf 35 awr yr wythnos,
  • os nad yw'n darparu gofal am gymar neu blentyn dan 18 oed.

Mae gan y sawl y mae'n gofalu amdano yr hawl i un o'r budd-daliadau gwladol canlynol:

  • Lwfans Gweini
  • Cyfradd uchaf neu ganol elfen ofal lwfans byw i'r anabl
  • Y gyfradd pensiwn i'r anabl gyda'r cynnydd priodol
  • Cynnydd yn y lwfans gweini cyson
  • Cyfradd safonol neu uwch elfen bywyd beunyddiol y Taliad Annibyniaeth Bersonol
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog dan amodau'r Lluoedd Arfog a'r Lluoedd Wrth Gefn.

 

Gweithwyr Gofal

Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i Weithiwr Gofal dalu Treth y Cyngor os caiff ei gyflogi am o leiaf 24 awr yr wythnos, ac nad yw ei enillion yn uwch na £44 yr wythnos.

Rhaid iddo hefyd fod yn byw yn yr un eiddo â'r sawl y mae'n gofalu amdano neu'n byw mewn eiddo sy'n cael ei ddarparu ar gyfer y gwaith gofalu.

 

Ffurflen Gais

Gwneud cais am eithriad gofalwr rhag talu Treth y Cyngor Ffurflen Ymholi ynglyn â Diystyru Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych chi wedi gadael eich eiddo'n wag (heb ei feddiannu) er mwyn gofalu am rywun, mae'n bosibl na fydd rhaid talu Treth y Cyngor ar yr eiddo hwn, cliciwch yma i weld a yw eich eiddo wedi'i eithrio o Dreth y Cyngor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu