Treth y Cyngor: Help i bobl mewn sefyllfaoedd penodol

Nid oes raid i bobl yn y sefyllfaoedd yma dalu Treth y Cyngor. Unwaith y bydd yr unigolyn wedi ei ddiystyru, mae'n bosibl mai dim ond un oedolyn cymwys fydd ar ôl yn yr eiddo i dalu Treth y Cyngor. Mae'n bosibl y bydd yr oedolyn hwnnw yn gymwys i dderbyn gostyngiad.

 

Pobl nad oes raid iddyn nhw dalu Treth y Cyngor

  • Preswylwyr hosteli i'r digartref neu lochesi nos (cyn belled bod gan y llety gyfleusterau sy'n cael eu rhannu).
  • Aelodau (a dibynyddion) Pencadlysoedd Rhyngwladol a Sefydliadau Amddiffyn
  • Aelodau (a dibynyddion) lluoedd sy'n ymweld
  • Rhywun nad yw o Brydain sy'n briod â myfyriwr
  • Pobl â braint neu freintryddid diplomyddol
  • Aelodau o Gymunedau Crefyddol, os mai gweddïo, myfyrio, addysg neu liniaru dioddefaint yw'r prif waith. Rhaid i'r aelodau fod yn ddibynnol ar y gymuned am eu hanghenion bob dydd a rhaid iddynt beidio â bod yn berchen ar unrhyw incwm na chyfalaf eu hunain.

Dywedwch wrth y gwasanaeth Treth y Cyngor os ydych yn un o'r sefyllfaoedd canlynol Ffurflen Ymholi ynglyn â Diystyru Gostyngiad Treth y Cyngor

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu