Gofyn am hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd

road safety Mae'r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd yn gweithio i ostwng nifer y damweiniau ac anafiadau ar ffyrdd Powys. Rydym yn darparu addysg, hyfforddiant a gwybodaeth i holl ddefnyddwyr y ffyrdd. Daw nawdd ar gyfer mwyafrif y mentrau hyn oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Cynlluniau Diogelwch ar Feiciau Modur

Mae'n bosibl y byddwch wedi gweld ein harwyddion melyn 'Reidiwch yn Ofalus'. Mae'r rhain nid yn unig yn eich atgoffa i fod yn ddiogel ar y ffordd, ond - darllen mwy

Cynlluniau Diogelwch ar y Ffyrdd i Ysgolion

Yn ogystal ag addysg diogelwch ar y ffordd, rydym yn cynnig cyfle i ysgolion uwchradd gael perfformiad gan gwmni theatr teithiol - darllen mwy ....

Cynlluniau Diogelwch ar Feic

Beth bynnag fo'ch anghenion, gall yr Uned Diogelwch ar y Ffordd gynnig sesiwn am ddim i chi gyda Hyfforddwyr Cenedlaethol Safonau Seiclo - darllen mwy.....

Cynlluniau Diogelwch ar gyfer Ceir

Mae Pass Plus Cymru ar gael i bob un rhwng 17 a 25 oed sydd wedi pasio'i brawf gyrru - darllen mwy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu