Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais?

Byddwch yn Flaenoriaeth 1 os ydych:

  • yn byw ar y stad lle mae'r garejys  ac
  • os nad ydych yn rhentu garej oddi wrthym yn barod ac
  • os oes gennych gyfrif rhent clir fel tenantiaid y cyngor.

Byddwch yn Flaenoriaeth 2 os ydych:

  • yn rhentu garej oddi wrthym yn barod ac rydych wedi talu eich rhent yn brydlon ar yr holl gyfrifon rhent ac/neu;
  • nid ydych yn byw ar y stad lle mae'r garej.

Os oes rhestr aros, ni fydd unrhyw aelwyd yn cael mwy na dwy garej.

Byddwn yn eich ffonio i weld os hoffech dderbyn y cynnig o garej.  Byddwn yn ysgrifennu atoch gan roi cynnig ffurfiol o denantiaeth, a fydd yn dechrau ar y dydd Llun cyntaf ar ôl y bydd y garej ar gael. 

Os na allwn gysylltu â chi dros y ffôn, byddwn yn anfon cynnig llythyr atoch yn rhoi cynnig anffurfiol ac yn gofyn i chi ateb o fewn 14 diwrnod. 

Os byddwch yn gwrthod mwy na dau gynnig o denantiaeth ar stad/bloc o'ch dewis chi, bydd eich cais yn cael ei dynnu oddi ar y rhestr aros.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu