1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Eiddo gwarchod

Mae gennym nifer o eiddo gwarchod ledled y sir, gan gynnwys byngalos a fflatiau sy'n addas ar gyfer yr henoed.

 

I hawlio llety o'r fath, mae'n rhaid i chi fod yn gymwys yn  ôl polisi'r Cynllun Dyrannu Cyffredin [393KB]

- (gweler y ddolen isod) ac mae'n rhaid i naill ai chi neu'ch partner fod dros 60 oed. 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch lleoliad y lletyau i'r henoed a'r cyfleusterau a'r cymorth sydd ar gael, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cysylltu ar y dudalen yma.

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu