SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Eiddo gwarchod

Os oes gennych fater brys megis gwaith trwsio neu golli cartref ac angen cysylltu â ni pan mae'r swyddfeydd ar gau ar ôl 5pm neu ar benwythnosau neu wyliau banc, ffoniwch 01597 827464. Byddwn yn delio ag unrhyw alwadau sydd ddim yn flaenoriaeth ar y bore cyntaf yn dilyn ailagor swyddfeydd ar ôl y penwythnos neu Ŵyl y Banc.

Mae gennym nifer o eiddo gwarchod ledled y sir, gan gynnwys byngalos a fflatiau sy'n addas ar gyfer yr henoed.

I hawlio llety o'r fath, mae'n rhaid i chi fod yn gymwys yn  ôl polisi'r Cynllun Dyrannu Cyffredin [393KB]

- (gweler y ddolen isod) ac mae'n rhaid i naill ai chi neu'ch partner fod dros 60 oed. 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch lleoliad y lletyau i'r henoed a'r cyfleusterau a'r cymorth sydd ar gael, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cysylltu ar y dudalen yma.

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu