Gwybodaeth am wresogi i denantiaid cyngor

Mae Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys yn parhau i wella effeithlonrwydd ynni mewn eiddo penodol trwy osod pympiau gwres ffynhonnell aer fel rhan o welliannau Safon Ansawdd Tai Cymru.

Ein prif nod yw gosod y math yma o wresogi lle nad yw nwy ar gael. Mae Pympiau gwres ffynhonnell aer yn ddewis amgen da i ddisodli gwresogyddion stôr, boeleri olew a systemau tanwydd solet.

Mae'r fideos canlynol yn rhoi gwybodaeth i chi ynglyn â sut i reoli eich pwmp gwres ffynhonnell aer.

Bwriadwyd y fideos at ddibenion cynnig gwybodaeth. Nid yw Cyngor Sir Powys yn cymeradwyo nac yn argymell unrhyw gynhyrchion, prosesau na gwasanaeth masnachol.

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu